Fundusze

XXIII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2019

Konferencja Automatyków została zorganizowana już po raz dwudziesty trzeci w Hotelu Perła Południa w Rytrze k/Nowego Sącza. Odbyła się w dniach 21 – 22 maja 2019 r.

Główni organizatorzy: Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska i Firma SKAMER-ACM.

Hasło Konferencji: „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”.

Patronat honorowy:

logo
logo

Patronat merytoryczny nad XXIII Konferencją Automatyków objął tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Doktor Honoris Causa 13-tu uczelni krajowych i zagranicznych.

Organizacje współrealizujące:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Polska Akademia Nauk – Komitet Automatyki I Robotyki
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii

Producenci urządzeń automatyki: ABB, AUMA, DANFOSS, EMERSON, GUENTHER, HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM SENSOR, PEPPERL+FUCHS, SIMEX, TURCK, WEIDMÜLLER, WIKA.

Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB
ABB

Beata Syczewska
Dyrektor Lokalnej Jednostki Biznesu Napędy
 

AUMA
AUMA

Krzysztof Sobieraj
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Serwisu
 

DANFOSS Poland
DANFOSS

Jakub Czapliński
Country Manager Drives
 

EMERSON
EMERSON

Piotr Kozuń
PlantWeb Sales & Marketing Manager

GUENTHER Polska
GUENTHER

Kamil Kański
Z-ca Dyrektora ds. Tecniczno-Handlowych

HELUKABEL
HELUKABEL

Sławomir Szlefarski
Dyrektor ds. Inwestycji

JUMO
JUMO

Jacek Grabowski
Regional Sales Engineer

LIMATHERM
LIMATHERM

Zbigniew Juszkiewicz
Prezes Zarządu

PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHS

Dariusz Mierzejewski
Dyrektor ds. Sprzedaży

SIMEX
SIMEX

Daniel Smolnicki
Dyrektor Zarządzający

SKAMER-ACM
SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

TURCK
TURCK

Piotr Glinka
Prezes Zarządu

WEIDMÜLLER
WEIDMÜLLER

Witold Bereszczyński
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu

WIKA
WIKA

Tatiana Perczak-Szanowska
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

0
osób
0
przedstawicieli nauki
0
przedstawicieli z zakładów przemysłowych
0
przedstawicieli prasy technicznej i portali internetowych
0
przedstawicieli organizacji
0
przedstawicieli organizatorów

W Konferencji udział wzięło ok 250 osób w tym:

 • Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 7 osób
 • Przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Tarnowa i Oświęcimia – 11 osób
 • Przedstawiciele zakładów przemysłowych i biur projektowych– 125 osób
 • Przedstawiciele organizatorów – 65 osób
 • Przedstawiciele prasy technicznej i portali internetowych – 6 osób
 • Pozostali uczestnicy

Zrealizowano następujące cele Konferencji:

 • przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki
 • promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki
 • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków
  (nauka - projektanci –producenci – użytkownicy)

21 maja 2019 - wtorek
Obrady rozpoczął o godzinie 11:00 pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu firmy SKAMER-ACM. Przywitał wszystkich uczestników i omówił program.

Rytro 2019
Rytro 2019

Już tradycyjnie część naukową konferencji rozpoczyna Profesor Ryszard Tadeusiewicz. Podczas kolejnych Konferencji Automatyków w Rytrze starał się zawsze znajdować nowości, żeby je wskazać i opisać jako kolejne obszary potencjalnej ekspansji automatyki. Tytuł tegorocznej prezentacji to „Automat wspomagający tworzenie dębowych lasów”


Mgr inż. Artur Sadzik reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił Platformę Przemysłu Przyszłości jako inicjatora i integratora krajowego ekosystemu Przemysłu 4.0.

Rytro 2019

Następnie pozostali przedstawiciele nauki w swoich 3 minutowych wystąpieniach przedstawili zarys swoich wykładów, w których można uczestniczyć 22.05.2019.


Prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej omówił zaawansowaną diagnostykę w Przemyśle 4.0.

Rytro 2019


Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus reprezentujący Politechnikę Rzeszowską przedstawił tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla systemów sterowania.

Rytro 2019


Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska przedstawił prof. dr  hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej.

Rytro 2019


Temat tegorocznego wykładu prof. dr  hab. inż. Ireneusz Solińskiego reprezentującego Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii to: ”Model integracji planowania rozwoju sieci przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi strefami energetycznymi”.

Rytro 2019


Znaczenie materiałów inżynierskich w automatyce omówił profesor Igor Kurytnik z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia.

Rytro 2019


Następnie Prodziekan  ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski omówił rolę automatyki w medycynie.

Rytro 2019


Dr Rafał Solecki reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R”.

Rytro 2018


Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań w kontekście likwidacji niskiej emisji ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak .

Rytro 2019


Wykład tematyczny „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” wygłosił przedstawiciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa mgr inż. Paweł Tomaszewski.

Rytro 2019

Druga część została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowość w swojej ofercie, rozwiązania mające swoje zastosowanie w inżynierii środowiska. Każda firma miała do dyspozycji 12 minut w jednym bloku.

Kolejność wystąpień była następująca:

WIKA, JUMO, TURCK, HELUKABEL, WEIDMULLER, LIMATHERM Sensor, SKAMER-ACM

W zwartej formie zostały przedstawione nowości produktowe z zakresu automatyki przemysłowej. W prezentacjach dominowała tematyka związana z ochroną środowiska.

Prelegentami byli:

WIKA

Monika Skrocka
WIKA

wika

Krzysztof Lewenda
WIKA

JUMO

Jacek Grabowski
JUMO

TURCK

Piotr Glinka
TURCK

Helukabel

Sławomir Szlefarski
Helukabel

Weidmuller

Witold Bereszczyński
Wedmuller

Limatherm

Paweł Czamara
LIMATHERM Sensor

SKAMER-ACM

Bogdan Bieda
SKAMER-ACM

SKAMER-ACM

Andrzej Figiel
SKAMER-ACM

Po pierwszym bloku prezentacji firm ogłoszono wyniki konkursu "INNOWACYJNY PRODUKT & NOWE TECHNOLOGIE” organizowanego przez miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i Sterowanie”, AGH w Krakowie i SKAMER-ACM pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii.

I miejsce przyznano firmom:

Emerson Process Management

Za: Oprogramowanie Plantweb Insight pozwala na monitorowanie nienormalnej pracy urządzeń technologicznych i w dostępny sposób przedstawianie wyników dla użytkowników z różnych poziomów zarządzania.

oraz

WIKA Polska

Za: Kalibrator procesowy CPH7000 to precyzyjne poręczne urządzenie służące do kontroli analogowych przyrządów do mierzenia ciśnienia, przetworników ciśnienia i przetworników procesowych. Umożliwia kontrolę przełączników ciśnienia i określanie punktu przełączenia. Dodatkowo może posłużyć do przeprowadzenia symulacji i testów przetworników.

II miejsce zdobyły firmy:

ABB

Za: Ability TM Digital Powertrain jest cyfrowym rozwiązaniem dedykowanym dla systemów Napędowych, którego zadaniem jest integracja danych zbieranych przez sensory zastosowane w poszczególnych elementach układu napędowego oraz danych z przemiennika częstotliwości, z systemem analitycznym działającym w chmurze.

oraz

TURCK

Za: System kontroli pryszniców bezpieczeństwa:
1. Bezprzewodowa brama komunikacyjna (np. DXM 100-B1R3) dedykowana do zbierania sygnałów z możliwością wysyłania wiadomości SMS oraz e-mail.
2. Bezprzewodowy moduł z wbudowanym czujnikiem magnetycznym do bezkontaktowego wykrywania użycia prysznica bezpieczeństwa np. Q45RDNL.

Nagrodę Specjalną przyznano firmie Danfoss z okazji 85-lecia firmy Danfoss za wkład w rozwój efektywności energetycznej.

Oraz firmie SIMEX za szczególnie atrakcyjny interfejs użytkownika  w urządzeniu MultiCon.

Teraz czas na wspólne zdjęcie i przerwę kawową.


Po przerwie kolejne wystąpienia firm w następującej kolejności:

PEPPERL+FUCHS, EMERSON , GUENTHER, DANFOSS, SIMEX, ABB, AUMA


Prelegentami byli:

PEPPERL+FUCHS

Dariusz Mierzejewski
PEPPERL+FUCHS

EMERSON

Piotr Kozuń
EMERSON

GUENTHER

Kamil Kański
GUENTHER

DANFOSS

Jakub Czapliński
DANFOSS

Danfoss

Piotr Wiśniewski
Danfoss

SIMEX

Maciej Mitura
SIMEX

ABB

Michał Wójcik
ABB

AUMA

Krzysztof Sobieraj
AUMA

Na zakończenie obrad pan prezes Andrzej Turak podziękował wszystkim uczestnikom pierwszego dnia konferencji i zaprosił na kolację.

Po wymagających dużej koncentracji wykładach organizatorzy przewidzieli 2 godziny czasu wolnego, który  większość uczestników przeznaczyła na wizytę na stoiskach firm i rozmowy techniczno-handlowe.

 

22 maja 2019 - środa

Od godz. 10:00 na głównej sali konferencyjnej zostały zorganizowane targi branżowe.

Odwiedzający stoiska mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami firm organizatorów, oraz pobrać materiały katalogowe.

Przez cały dzień funkcjonowały dodatkowe dwie sale konferencyjne, na których w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady kadry naukowej oraz prezentacje firm organizatorów uzupełniony o blok dyskusyjny.

Pierwsza sala

GUENTHER
Program greenTECH - oszczędność energii w procesach obróbki cieplnej.

GUENTHER

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska.

Politechnika Śląska

ABB
Sposoby redukcji zniekształceń sieci elektrycznej w zakładach przemysłowych.

ABB

Pepperl+Fuchs
Przekaźniki bezpieczeństwa z autodiagnostyką i kontrolą linii (LFT).

Pepperl+Fuchs

AUMA
Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu

AUMA

WIKA
Ochrona środowiska poprzez bezpieczeństwo procesu – nowe rozwiązania zaworów WIKA.

Wika

JUMO
Nowe urządzenia i kierunek rozwoju JUMO.

Jumo

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Model integracji planowania rozwoju sieci przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi strefami energetycznymi.

Ireneusz Soliński

SKAMER-ACM
Potencjał Firmy SKAMER-ACM w realizacji systemów sterowania i wizualizacji w przemyśle.

Artur Woźniak

Druga sala

SIMEX
Wielokanałowe urządzenia serii MultiCon w aplikacjach przemysłowych.

SIMEX

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Zaawansowana diagnostyka w Przemyśle 4.0.

Jan Maciej Kościelny

TURCK
Informacja = zysk? Technologia RFID w optymalizacji procesów w Twojej Firmie.

Turck

WEIDMÜLLER
Wysokiej klasy zasilacze PROtop z innowacyjną technologią DCL oraz modułem komunikacyjnym.

Weidmuller

Danfoss
a) Elementy zabezpieczeń automatyki w odniesieniu do miary nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
b) Danfoss Drives – oferta usług DrivePro®

Danfoss   Danfoss

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
Tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla systemów sterowania

Leszek Trybus

Limatherm
Materiały stosowane w wysokotemperaturowych czujnikach temperatury

Limatherm

Prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik
Nowe materiały napędem rozwoju automatyki

Igor Kurytnik

EMERSON
Aplikacje Plantweb Insight pomagają w ograniczeniu emisji gazów do atmosfery

Emerson   Emerson

Helukabel
Kable specjalistyczne do stosowania w instalacjach OZE

Helukabel

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nowa ramówka drugiego dnia konferencji jest właściwa i należy to kontynuować w kolejnych latach.

Każdy uczestnik posiadał precyzyjny harmonogram wykładów i mógł uczestniczyć tylko w tych, które go szczególnie interesują.

Równolegle na dużej sali konferencyjnej trwały minitargi branżowe i każdy znalazł czas na odwiedzenie stoisk i rozmowy z doradcami techniczno-handlowymi. Konferencja jak co roku zakończyła się obiadem w stylu regionalnym przy dźwiękach góralskiej kapeli.

Image

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl