Powiadomienie o plikach cookie.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 Polityka cookies.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresami: Internet Explorer, Firefox lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 665 844 444

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. obowiązują następujące zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o.:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177543, NIP: 8730006433, REGON: 005706590.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres wskazany wyżej lub mailowo, email: lub telefonicznie na numer tel. 14 63 23 400.

Cele przetwarzania
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów (w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonania przedmiotu umowy na podstawie zawartej już z nami umowy),
 • marketingu bezpośredniego i pośredniego,
 • dostarczania Państwu informacji marketingowych, w tym spersonalizowanych maili marketingowych na temat produktów i usług, które u nas są dostępne lub które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować. Oczywiście jest to opcjonalne - musimy posiadać Państwa zgodę na otrzymywanie od nas takich materiałów,
 • w celu oferowania przez nas produktów i usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • wypełniania obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy „SKAMER-ACM” Spółka z o.o. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Podstawy przetwarzania

 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 •  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Profilowanie
W razie personalizacji naszej komunikacji marketingowej, możemy dokonywać profilowania Państwa danych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy, w celu dostosowania adresowanej komunikacji do Państwa potrzeb. Nie używamy algorytmów podejmujących zautomatyzowane decyzje.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dotyczących produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy, okres uprawnień z tytułu reklamacji oraz okres narzucony przez przepisy podatkowe.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom kontrolnym i nadzorczym.

Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy lub mogą być przekazanie jest jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora danych lub elektronicznej na adres mailowy lub telefonicznie na numer tel. 14 63 23 400.

 

O nas

Serdecznie witamy Państwa
na stronie Firmy SKAMER-ACM.

Firma za cel swojego funkcjonowania przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki w każdej dziedzinie gospodarki.

Z ostatniej chwili

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501