Fundusze

Polityka jakości

Przez wysoką jakość wyrobów i usług Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego SKAMER–ACM rozumiemy kompleksowe, profesjonalne i terminowe zaspokojenie wymagań Klienta - od projektowania i kompletacji do dostaw, montażu, uruchomienia i serwisu. Firma realizuje to w zakresie automatyki, pomiarów i sterowania procesami produkcyjnymi poprzez szybką reakcję – na podstawie prowadzonej oceny zadowolenia – na zmieniające się wymagania Klienta.

Cert2019
Celami polityki jakości Firmy, w pełni zgodnymi z Polityką Jakości Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowniczej i Klimatyzacyjnej w Warszawie, są:

 • zaspokajanie wymagań jakościowych – poprzez zacieśnianie współpracy - dotychczasowych Klientów w zakresie dostawy wyrobów i usług oraz pozyskiwanie nowych Klientów poprzez nowoczesne działania marketingowe,
 • wzrost wartości produkowanych wyrobów i usług w Firmie,
 • kompleksowa i terminowa realizacja wyrobów i usług,
 • umacnianie na rynku pozycji Przedsiębiorstwa przez doskonalenie zawodowe Pracowników,
 • wymiana doświadczeń zawodowych w zakresie najnowszych nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w automatyce i pomiarach w ramach organizowanych szkoleń, sympozjów i konferencji,
 • działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w różnych gałęziach gospodarki.


Polityka jakości PUP SKAMER-ACM jest realizowana przez:

 • ciągłe udoskonalanie, objętych Systemem Zarządzania Jakością, procesów celem spełniania potrzeb i identyfikacji przyszłych oczekiwań Klienta,
 • ciągłe doskonalenie funkcjonowania Firmy poprzez poszukiwanie i wdrażanie: innowacji technicznych i informatycznych, nowych rozwiązań organizacyjnych, systematyczne szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników,
 • kwalifikację dostawców gwarantującą odpowiednią jakość wykonywanych i dostarczanych wyrobów i usług projektowych,
 • oferowanie wyrobów i usług projektowych o możliwie najwyższych standardach,
 • ciągłe unowocześnianie wyposażenia technicznego Firmy.


Najwyższe Kierownictwo Firmy zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiana, wdrożona i utrzymywana poprzez:

 • opublikowanie i rozpowszechnienie jej wśród Pracowników Firmy,
 • zatrudnianie w Firmie wysokokwalifikowanej kadry specjalistów,
 • świadomość osób zaangażowanych w realizację - objętych Systemem Zapewnienia Jakości - procesów,
 • respektowanie ustaleń funkcjonującego Systemu Zapewnienia Jakości, zgodnego z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001:2015 (polska wersja PN-EN ISO 9001:2015) przez zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach na wszystkich poziomach organizacyjnych,
 • zobowiązanie się Najwyższego Kierownictwa do respektowania w pełnym zakresie wymagań normy, a w szczególności zagwarantowania dostępności niezbędnych zasobów dla prawidłowego funkcjonowania przyjętego Systemu Zarządzania Jakością,
 • przeprowadzanie przez Najwyższe Kierownictwo przeglądów systemu zarządzania jakością oraz auditów wewnętrznych przez uprawnionych audytorów,
 • pobudzanie kreatywności wszystkich pracowników Firmy w celu inicjowania i skutecznego wdrażania działań zapobiegawczych.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl