Fundusze

ABB spotkanie partnerów

ABB2022 1W dniach 25-26.05.2022 odbyło się coroczne spotkanie kluczowych partnerów ABB.

Firmę SKAMER-ACM reprezentowali: Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu i Andrzej Fraś – Dyrektor Oddziału Kraków. Podczas spotkania podsumowano ostatni rok współpracy, dokonano analizy bieżących trendów na rynku automatyki przemysłowej i wręczono certyfikaty autoryzujące pracę dystrybutorów technicznych systemów napędowych ABB.

Generalnie sytuacja zaczyna się stabilizować i przyszłość rysuje się optymistycznie. Zgodnie stwierdzono, że ostania pandemia i aktualna sytuacja geopolityczna motywuje przemysł do inwestycji w automatyzację i poprawę efektywności energetycznej.

SKAMER-ACM staje się doskonałym partnerem na trudniejsze czasy.

ABB 2022  ABB 2022  ABB 2022

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl