Fundusze

Webinarium pn. Odnawialne Źródła Energii – w trosce o przyszłe pokolenia

Webinar1 foto

Stowarzyszenie ideaTECH od dekady wyznacza standardy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Skupiając ekspertów z  uczelni, przemysłu, organizacji non-profit i instytucji badawczych, ideaTECH promuje ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Począwszy od wdrażań rozwiązań z zakresu OZE, działań na rzecz ekologii, upowszechniania w  społeczeństwie wiedzy o szeroko pojętych odnawialnych źródłach energii, innowacji w różnych sektorach gospodarki, organizowania konferencji i  sesji naukowych, aż po komercjalizację badań naukowych.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ IDEATECH

ideaTECH prowadzi szereg projektów skoncentrowanych na wdrażaniu rozwiązań fotowoltaicznych, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Oferuje kompleksową gamę usług, obejmującą wszystkie etapy procesu - od początkowych koncepcji i uzyskiwania wymaganych zezwoleń, aż po projektowanie, budowę oraz uruchomienie instalacji.

ideaTECH z  sukcesem zrealizowało i  nadal prowadzi szereg projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Dzięki pozyskanym funduszom te inicjatywy rozszerzyły swój zasięg na całą Polskę, co pozwala jeszcze skuteczniej realizować misję i  cele organizacji. Ponadto, stowarzyszenie aktywnie współpracuje z  różnorodnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami w celu wspólnego opracowywania i rozwijania projektów skoncentrowanych na odnawialnych źródłach energii.

Aktualnie realizowany projekt „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i  OZE” otrzymał dofinansowanie w  ramach programu NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”.

W ramach tego projektu już 19 czerwca 2024 roku odbędą się dwa webinaria. W  każdym z nich wystąpią ekspert oraz badacz związany zawodowo z daną branżą. Pierwsze z nich dotyczyć będzie odnawialnych źródeł energii, a kolejne, w tym samym dniu, poświęcone zostanie tematyce magazynowania energii. Serdecznie zapraszamy do zapisów na webinaria poprzez stronę: www.akademia.ideatech.org.pl

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu jest bezpłatny.

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl