Fundusze

Webinarium pn. OZE – w trosce o przyszłe pokolenia - podsumowanie

Webinar1 foto

Webinar odbył się w ramach Projektu pn. “Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Data: 19 czerwca 2024

Część 1: OZE – Rys Historyczny oraz Wyzwania Przyszłości
         Prelegent: dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH

Dr hab. inż. Dariusz Foszcz przedstawił kompleksowy przegląd odnawialnych źródeł energii, skupiając się na ich definicji, rodzajach oraz potencjale poszczególnych źródeł. Omówił, jak różne technologie OZE, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna, mogą być wykorzystywane w praktyce.

Szczególną uwagę poświęcił fotowoltaice i małym turbinom wiatrowym jako najperspektywiczniejszym źródłom OZE dla powszechnego zastosowania. Prof. Foszcz zaprezentował, jak te technologie mogą funkcjonować w domowych instalacjach, omawiając zarówno ich potencjał, jak i wyzwania techniczne oraz ekonomiczne związane z ich wdrożeniem.

Kluczowe punkty:

  • Definicja i rodzaje OZE.
  • Analiza potencjału i wyzwań poszczególnych technologii.
  • Przykłady zastosowania fotowoltaiki i małych turbin wiatrowych w domach.
  • Czynniki wpływające na koszty i opłacalność inwestycji w OZE.

Część 2: Jak Powinno Się Rozwijać OZE – Uwarunkowania Techniczno-Prawno-Ekonomiczne
         Prelegent: dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH

Dr Foszcz omówił techniczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju OZE. Skupił się na analizie regulacji prawnych, które mogą wspierać lub hamować rozwój odnawialnych źródeł energii. Podkreślił znaczenie efektywności instalacji oraz warunków środowiskowych w kontekście opłacalności inwestycji w OZE.

Kluczowe punkty:

  • Rola regulacji prawnych w rozwoju OZE.
  • Analiza ekonomiczna inwestycji w OZE.
  • Techniczne aspekty efektywności instalacji OZE.

Część 3: Przyszłość OZE
         Prelegent: dr hab. inż. Dariusz Foszcz, prof. AGH

Podczas trzeciej części dr Foszcz przedstawił kierunki rozwoju nauki i przemysłu, które mogą zwiększyć udział OZE w produkcji energii. Omówił zagrożenia związane z rozwojem OZE oraz możliwości ich minimalizacji. Zwrócił uwagę na istotne kierunki rozwoju rynku OZE, takie jak nowe materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz trwałość i efektywność technologii.

Kluczowe punkty:

  • Przyszłe kierunki rozwoju OZE.
  • Zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.
  • Innowacje w konstrukcji, materiałach i efektywności technologii OZE.

Część 4: Rozwiązania OZE dla Domów, Przedsiębiorstw i JST
         Prelegent: dr inż. Mateusz Matusik

Dr inż. Mateusz Matusik przedstawił praktyczne aspekty zastosowania OZE w domach, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Omówił różne instalacje OZE, takie jak instalacje PV, banki energii oraz technologie magazynowania energii elektrycznej i ciepła. Zaprezentował także nowoczesne rozwiązania ogrzewania oparte na OZE oraz technologie smart grid.

Kluczowe punkty:

  • Praktyczne zastosowanie instalacji PV.
  • Technologie magazynowania energii.
  • Nowoczesne rozwiązania ogrzewania i smart grid.

Sesja Q&A
Podczas sesji Q&A uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, co pozwoliło na omówienie konkretnych kwestii i rozwianie wątpliwości związanych z tematyką OZE.

Zakończenie
Webinar zakończył się o godzinie 11:00, pozostawiając uczestników z bogatą wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii oraz perspektyw ich rozwoju i zastosowania w różnych sektorach. W webinarze wzięło udział ponad 100 zarejestrowanych użytkowników.

 

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl