Fundusze

Z ostatniej chwili

Presostat RT Danfoss 80 LAT

Danfoss v80lat


Więcej na ten temat na stronie: www.danfoss.pl

YouTube: film

SKAMER w filmie promującym Subregion Tarnowski

Film powstał w ramach projektu realizowanego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz gminę Brzesko.

Projekt ma na celu promocję potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z konkursu RPO WM 2014 – 2020 w ramach działania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

 

banerUE

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
"SKAMER-ACM" Sp. z o.o.

ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
www.skamer.pl

Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 63 23 400   fax.: +48 14 63 23 401
tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków:
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 25 75 500   fax: +48 12 25 75 501
krakow@skamer.pl